Oferta


Oferta biura to w szczególności:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz osób fizycznych (PIT),
  • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług (VAT, VAT-UE) oraz informacji podsumowujących,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i naliczanie amortyzacji,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 2. prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług (VAT, VAT-UE) oraz informacji podsumowujących,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i naliczanie amortyzacji,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 3. prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
  • miesięczne naliczanie podatku dochodowego,
  • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 4. pozostałe usługi:
  • sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS i NBP,
  • wyprowadzanie księgowości,
  • reprezentacja klienta podczas postępowania podatkowego,
  • pomoc przy uruchamianiu działalności gospodarczej,
  • usługi kadrowo - płacowe
  • opracowanie polityki rachunkowości,
  • inne wg indywidualnych potrzeb klienta.

 

Informacje