Cennik

Ceny usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem w drodze negocjacji po zapoznaniu się z potrzebami firmy i jej dokumentacją.

Ceny rozpoczynają się od:
- 69 zł netto – za prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- 84 zł netto – za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- 249 zł netto – za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

i zależą przede wszystkim od zakresu usług, specyfiki i skali prowadzonej działalności, ilości i rodzaju dokumentów księgowych oraz zakresu odpowiedzialności.

Informacje