Limity dla celów VAT w 2017 roku:

2017 r. małym podatnikiem będzie:

Warto pamiętać, że mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń, tj. rozliczać VAT:
1) według tzw. metody kasowej (art. 21 ustawy o VAT),

2) kwartalnie (art. 103 ust. 2 ww. ustawy).